UUSI ASETUS SAVUPIIPPUJEN RAKENTEISTA JA PALOTURVALLISUUDESTA TULI VOIMAAN 1.1.2018

Asetus korvaa käytössä aikaisemmin olleen pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskevan rakentamismääräyskokoelman osan E3 (2007).

Lue lisää: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Paloturvallisuus

Tästä johtuen tulemme poistamaan valikoimistamme T400/T450 lämpötilaluokan eristeet. Muutos näkyy jo hormilaskurissamme. Painetuissa materiaaleissa muutos tulee näkymään seuraavissa versioissa.


VALMISPIIPPULASKURI

Valmispiippulaskurilla voit laskea tarvitsemasi savuhormiston materiaaliluettelon sekä hinnan Schiedel Oy:n valmispiippumallistosta.

Valitse laskettavan hormin malli painamalla Laske -painiketta.
Halutessasi tehdä uuden laskelman, paina 'Laske uusi' -linkkiä (ei selaimen takaisin/back nappia).

LOGIN


Valmispiippu Rondo Plus
CE-merkitty kolmikerrospiippu, joka koostuu keraamisesta hormista, eristeestä sekä kevytsoraharkosta.
T600 N1 D 3 G100 ja T200 N1 W 2 O00
- T600 T200 lämpötilaluokka, sallittu savukaasujen keskilämpötila
- N1 paineluokka, alipaine
- D kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine
- W kostea käyttötapa, nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet
- 3, 2 korroosionkestoluokka
- G100 G tarkoittaa, että tuote nokipalonkestävä. 100 ilmoittaa suojaetäisyydeksi palaviin materiaaleihin 100 mm. (lämpötilaluokka T600)
- O00 tämä tarkoittaa, että nokipalo hormissa ei ole mahdollinen nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käytettäessä, kun savukaasujen lämpötila on enintään 200 astetta. Suomen Rakentamismääräykset vaativat kuitenkin myös nestemäisten polttoaineiden yhteydessä piipun nokipalonkestävyyttä, mikä tarkoittaa, että on noudatettava lämpötilaluokan T600 suojaetäisyyksiä.


Valmispiippu Rondo Plus

Valmispiippu Isokern
CE-merkitty yhden elementin hohkakivihormi
T600 N1 D 3 G50
- T600 lämpötilaluokka, sallittu savukaasujen keskilämpötila
- N1 paineluokka, alipaine
- D kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine
- 3 korroosionkestoluokka
- G50 G tarkoittaa, että tuote nokipalonkestävä. 50 ilmoittaa suojaetäisyydeksi palaviin materiaaleihin 50 mm. (lämpötilaluokka T600).


Valmispiippu Isokern

Permeter Smooth
CE-merkitty kaksiseinämäinen, eristetty teräshormi
T600 N1 D V3 L99060 G100
- T600 lämpötilaluokka, sallittu savukaasujen keskilämpötila
- N1 paineluokka, alipaine
- D D on kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine.
- V3 korroosionkestoluokka
- G100 G tarkoittaa, että tuote nokipalonkestävä. 100 ilmoittaa suojaetäisyydeksi läpivienneissä palaviin materiaaleihin 100 mm. Läpivientien eristyksessä noudatettava erillistä asennusohjetta!


Permeter Smooth
Schiedel Oy - Valmispiippulaskuri

© 2024 Schiedel Savuhormistot Oy